Μισό κοτόπουλο (χωρίς κόκκαλο)

Σας αρέσει το κοτόπουλο, αλλά σας ενοχλούν τα κόκκαλα?

Εδώ είναι ο "Δήμαρχος"!

Μισό κοτόπουλο χωρίς κόκκαλο, ψημένο στα κάρβουνα, για να το απολαύσετε έτσι ακριβώς όπως το θέλετε!

7,60€

Θα μας βρείτε:

Λάβετε τις προσφορές μας

SOCIAL

Τηλέφωνο: 2103450100